การใช้เสียงในการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหรัฐ พินยาหาญ, เบญจพงศ์ เพชรเหลี่ยม, ชัยอนันต์ ใจอารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญัตติพงศ์ ไชตะมาตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุมีการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นทีวี แอร์ ตู้เย็น ซึ่งปัญหาที่พวกเราพบเจอคือความต้องการความสดวกสบายทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดที่จะทำระบบเปิดปิดเครื่องไฟฟ้าจากระบบการสั่งงานด้วยเสียง