อุปกรณ์ซัพพอร์ตเท้าเพื่อป้องกันการกดทับสำหรับผู้มีอาการของโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชนาฏ บำรุงไทย, จุฑาทิพ ปิ่นทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาสุขภาพอย่างหนึ่งที่วัยทำงานทุกคนควรให้ความสำคัญคือการเกิดแผลกดทับจากการทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานาน โดยแผลกดทับ คือ การบาดเจ็บเฉพาะที่ของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จะพบบริเวณปุ่มกระดูกหรือบริเวณที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์กดทับ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยในวัยทำงาน ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวร่างกายได้น้อยหรือไม่ได้เลยและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

หากปัญหาเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่เกิดแผลง่ายแต่หายช้าอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจส่งผลร้ายแรงต่อบาดแผลถึงขั้นเกิดการติดเชื้อที่แผลได้ โดยในปัจจุบันมีวิธีการป้องกันการเกิดแผลในผู้ป่วยโรคเบาหวานคือ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด งดการสูบบุหรี่  ออกกำลังกายโดยสม่ำเสมอ  ควบคุมไขมันในเลือดและลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ หมั่นดูแลเท้าอย่างสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์ซัพพอร์ตเท้าเพื่อป้องกันอาการกดทับในผู้ป่วยเบาหวาน

ทางผู้จัดทำจึงค้นคว้าหาวัสดุความหนาแน่นสูงรองรับแรงกดได้ดี มีความสามารถในการระบายอากาศและทนทาน เพื่อทำอุปกรณ์ซัพพอร์ตเท้าที่ราคาไม่สูงสำหรับผู้เสี่ยงเกิดปัญหาแผลกดทับ เป็นอีกทางเลือกแทนการตัดรองเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมีราคาสูงและเพื่อป้องกันและอำนวยความสะดวกสำหรับงานที่ต้องยืนทำเป็นเวลานานอีกด้วย