อุปกรณ์ช่วยหาของโดยใช้หลักการจากคลื่นวิทยุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรินทร์ พุทธนาวงค์, วสุกาญจน์ อำมาตย์โท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องช่วยหาของหายจากคลื่นวิทยุสร้าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการลืมตำแหน่งของสิ่งของสำคัญภายในห้อง เช่น โทรศัพท์ กล่องแว่นตา กล่องคอนแทคเลนส์ หรือกระเป๋าสตางค์ เป็นต้นโดยทางผู้จัดทำได้ใช้สัญญาณวิทยุในการค้นหาเนื่องจากขึ้นสามารถผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งโดยทะลุ สิ่งกีดขวางได้สั่งงานได้รอบด้านโดยไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปทางสิ่งของที่หา หลักการใช้งานคือ มีตัวรับ-ส่งสัญญาณ หากให้ตัวส่งสัญญาณส่งสัญญาณออกไป ตัวรับสัญญาณก็จะส่งเสียงออกมา ทำให้ค้นหาได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น