การศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่และรูปแบบของหลังคาที่มีผลต่อการติดตั้งสปริงเกอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรรณ สุขศรี, ธิญาดา ลิ่มสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนนิยมใช้เเผ่นเมทัลชีทในการมุงหลังคาโกดังเก็บของหรือโรงงานขนาดใหญ่เนื่องจากมีราคาถูก ติดตั้งง่าย กันสนิม เเข็งเเรงเเละ สามารถกำหนดความยาวของเเผ่นเมทัลชีทเพื่อป้องกันการรั่วซึมของนำ้ได้ เเต่ถ้าหากติดตั้งหลังคาชนิดนี้โดยไม่มีฉนวนกันความร้อนจะส่งผลให้อากาศภายใต้หลังคาร้อน ทางผู้จัดทำจึงจะเเก้ปัญหานี้โดยการติดตั้งสปริงเกอร์ไว้บนหลังคาเเต่ละรูปเเบบหลังคาโกดังที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย โดยจะศึกษาจำนวนที่น้อยที่สุดของสปริงเกอร์ที่พ่นละอองนำ้ครอบคลุมพื้นที่บนหลังคาเเต่ละเเบบ