การศึกษาความเข้มข้นของสารละลายไนโตรเจนต่อการสะสมของสารประกอบ organosulfur ในกระเทียม เเละกะหล่ำปลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติ พรมสมปาน, กรศุทธิ์ สุขการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตกร สภาสันติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทย กระเทียมเเละกะหล่ำปลีมีราคาตกต่ำลง ทำให้ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะเพิ่มมูลค่าของกะหล่ำปลี โดยการศึกษาผลของสารละลายไนโตรเจนที่มีผลต่อการสะสมสาร organosulfur​ ในกระเทียมเเละกะหล่ำปลี ซึ่งสาร organosulfur​ นั้น มีประโยชน์​ทางด้านเภสัชวิทยา​เเละอื่นๆอีกมากมาย