การสกัดสารแทนนินจากเปลือกกล้วยไข่ดิบในการกำจัดเพลี้ยแป้งแทนการใช้สารเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรวัต บุญกิจ, ภัทรานิษฐ์ โตนด, อันน์ ชุนหบดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ เอียดชะตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในการทำเป็นยาฆ่าเพลี้ยแป้งอยู่มากทำให้อาจเกิดอันตรายกับพืชได้ แต่ก็มีสารสกัดจากพืชบางชนิดที่สามารถนำมาใช้ป้องกันได้ โดยในส่วนของผูจัดทำจะใช้สารแทนนินในการนำมาป้องกันแมลง สารแทนนินเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อน สามารถพบได้ในทุกชนิดของพืชไม่วาจะเป็น เปลือก ใบ ผล และเปลือกไม้ อีกทั้งยังสามารถยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรียmicrococcus entarius ทำเป็นยารักษาโรค ทำปุ๋ย เป็นต้น และสารแทนนินจะมีรสฝาดสำหรับแมลง เมื่อแมลงกินแล้วจะรู้สึกท้องอืด และไม่กินใบไม้ในที่สุด และตัวอย่างพืชที่ผู้จัดทำจะนำมาสกัดสารแทนนินเพื่อนำมากำจัดแมลง คือ เปลือกกล้วยไข่ดิบ เน่องจากเป็นผลไม้ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น และมีราคาถูก อีกทั้งกล้วยไข่ดิบยังประโยชน์หลายอย่าง เช่น นำยางมาสมานรอยแผล นำผลมาเป็นยาระบาย นำใบมารักษาแผลไฟไหม้ เป็นต้น และแมลงที่เหมาะสมต่อการนำมาทดลอง คือ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งมีขนาดเล็กและมีสีขาวเนื่องจากถูกสารขี้ผึ้ง อีกทั้งยังเคลื่อนที่ช้าและมักอยู่นิ่งทำให้เก็บได้ง่าย

ในการทดสอบนั้น จะใช้วิธีการสังเกตการกินใบ้ไม้ของเพลี้ยแป้ง โดยจะต้องปล่อยให้เพลี้ยแป้งหิวแล้วนำมาปล่อยในขวดโหลที่มีใบไม้ และสังเกตว่าในความเข้มข้นเท่าไรของสารสกัดจากสารแทนนินที่จะทำให้เพลี้ยแป้งท้องอืดได้ดีที่สุด เมื่อทราบผลทดสอบแล้ว จะทำให้รู้ว่า ควรใช้ปริมาณสารแทนนิน 25กรัม 30กรัม หรือ 35กรัม ต่อน้ำ 300Ml.ได้ดีที่สุด