แผ่นปิดแผลจากสารสกัดใบสาบเสือกับผงเซริซิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฑิฆัมพร เพ็ชร์เรือง, กันติชา พลสวัสดิ์, ณัฐณิชา พรมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำไหมมาต้มให้ได้กาวไหมเพราะในกาวไหมมีสารเซริซินมาขึ้นรูปเป็ฯแผ่นปิดลสารเซริซินมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนในการช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ โดยนำสารสกัดจากใบสาบเสือที่สามารถช่วยในการลดการอักเสบของแผลได้จึงนำมาผสมเป็นส่วนผสมของแผ่นปิดแผล