แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดจากไพล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินนิภา กล่ำเจริญ, รินรดา สมัญกลาง, สิริยากร ฉัตรสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันอาการปวดเมื่อยตามร่างกายในบริเวณต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้กับช่วงทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน วัยทำงาน หรือวัยชรา ก็สามารถเกิดอาการปวดเมื่อยได้ อาการปวดเมื่อยนั้นเกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การนั่งเรียนหรือทำงานเป็นเวลานานๆ การออกกำลังกายที่หนักมากเกินไป เป็นต้นจากสาเหตุเหล่านี้จึงก่อให้เกิดอาการปวดเมื่อย ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาตามวิธีต่างๆเพื่อบรรเทาอาการให้ทุเลาลง เช่น การนวดแผนไทย การนวดจี้จุด การทานยาบรรเทาอาการปวด ซึ่งการนวดนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการนวดหรือการรักษา หากบุคคลที่ไม่มีเวลาในการนวดจึงขาดโอการที่ได้รับการรักษา

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงคิดวิธีที่จะบรรเทาอาการปวดเหล่านี้จากไพล ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสารเคอร์คิวมิน มีฤิทธิ์บรรเทาอาการปวด ซึ่งเป็นสารสีเหลือง สารน้ำมันหอมระเหย และสารอื่นๆ เช่น สาร (E)-4 (3',4'-dimethylphenyl) but-3-en-l-ol พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งและบรรเทาอาการปวด น้ำคั้นหัวไพลมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ และช่วยลดอาการปวดได้ ผู้จัดทำจึงคิดค้นที่จะทำแผ่นเจลบรรเทาอาการปวดจากไพลโดยการสกัดสารเคอร์คิวมิน สารน้ำมันหอมระเหยที่หัวไพลเพื่อทำเป็นแผ่นเจลบรรเทาอาการปวด