เว็บแอปพลิเคชันสำหรับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิกานต์ สมานมิตร์, ภูริตา กิตติคุณาธัช, กนกลักษณ์ ถิระจิตติพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภา จันทร์ทรง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เว็บแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นสำหรับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยมีฟังก์ชันหลากหลายให้กับผู้ป่วยเบาหวานได้เลือก คือ 1.ความรู้ ในหน้านี้จะมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 2.ออกกำลังกาย จะแนะนำการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วย 3.อาหาร จะแนะนำอาหารที่สามารถรับประทานได้ และมีวิธีการทำอาหารในแต่ละเมนู 4.การตั้งค่าเวลา มีการตั้งค่าเวลาที่จะต้องรับประทานยาหรือฉีดยาในแต่ละวัน โดยเป็นการแจ้งเตือนเข้าสู่แอปพลิเคชันไลน์ของผู้ป่วย ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าได้ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และไอแพดทั้งIOSและAndroid