นวัตกรรม " Fat loss candy " จากหญ้าหวานผสมไคโตซาน เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร วงค์ใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกานต์ บุญสุภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะที่ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ไม่มีดีพอ รวมถึงความดันโลหิตสูงได้ ซึ่งยาหลักที่ใช้สำหรับรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในปัจจุบัน ในแต่ละกลุ่มมีข้อบ่งใช้และก็อาการข้างเคียงที่แตกต่างกัน นอกจากปัญหาด้านผลข้างเคียงแล้ว ยาบางตัวยังมีราคาสูง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในร่างกายและมีความปลอดภัยในการใช้ จึงยังจำเป็นที่ต้องพัฒนาอาหารเสริมที่ตอบโจทย์ปัญหาข้างต้นและรับประทานง่าย จากการศึกษาผู้พัฒนามีความสนใจที่จะพัฒนา ลูกอม ซึ่งสามารถรับประทานง่าย พกพาสะดวก และต้นทุนการผลิตต่ำ โดยจะใช้ความหวานจากหญ้าหวานทดแทนน้ำตาล ซึ่งหญ้าหวานนั้นมีสรรพคุณ เป็นสารให้พลังงานต่ำมาก จึงไม่ทำให้อ้วน เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือคนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือด ผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยไคโตซานเห็ดนางรม ซึ่งมีส่วนช่วยดักจับไขมันได้เป็นอย่างดี ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนานวัตกรรม " Fat loss candy " จากหญ้าหวานผสมไคโตซาน เพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์ โดยจะศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าหวาน ด้วยวิธี Association of Official Analytical Chemists (AOAC) ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกอม ด้วยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของเส้นผ่านศูนย์กลางลูกอม ศึกษาประสิทธิภาพการดักจับไขมัน โดยชั่งน้ำหนักของไขมันที่เหลือด้วยเครื่อง analytical balance และประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค โดยนวัตกรรมนี้จะเป็นเสมือนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่มีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือด เพื่อใช้ทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงหรือต้องการลดความเสี่ยงการเกิดภาวะนี้ต่อไปในอนาคต