เกมผจญภัยพัฒนาความรู้ เรื่องการแก้ไขระบบสมการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยชญ์ ศรีวรขาน, สิรภพ วรแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลกในยุคปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในหมู่เด็กๆรวมทั้งเยาวชนเลยทีเดียวเนื่องจากเกมเป็นสิ่งที่หาเล่นได้ไม่ยากจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องเลือกสรรเล่นเกมที่มีดีและให้ประโยชน์กับผู้เล่นเกม

เรื่องสมการถือเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้กับได้หลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น กราฟเส้นตรง ไฮเปอร์โบล่า พาราโบล่า เมทริกซ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นสมการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียนคณิตศาสตร์

ผู้จัดทำในโครงงานได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเกมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับเยาวชน โดยจะสร้างเกมที่ช่วยในการพัฒนาความรู้เรื่องสมการคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเกมได้พัฒนาความรู้เรื่องสมการและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน