เกมปริศนาค้นหาคำศัพท์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ วิลัยรัตน์, พร้อมพักตร์ ฤกษ์ใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกมถือว่ามีบทบาทกับเยาวชนเป็นส่วนมาก เนื่องจากพบเจอได้ทั่วไปและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ หากเล่นเกมที่ไม่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง ก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียได้ ทำให้คณะผู้จัดทำเกิดแนวความคิดที่จะพัฒนาเกมนี้ขึ้นมา

โครงงานนี้ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ ที่จะให้ผู้เล่นเกมทุกคนได้เรียนรู้คำศัพท์ผ่านทางเกม Vocab search puzzle game เพื่อให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับการหาคำศัพท์ที่ถูกต้อง ฝึกการพัฒนาของสมอง เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ต้องการเรียนรู้คำศัพท์ในหมวดต่างๆ และทำให้การจำคำศัพท์เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น