ระบบกล้องตามดาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภโชติ เบ้าชาลี, วชิรายุทธ เสมอเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการถ่ายภาพหรือศึกษาวัตถุทางดาราศาสตร์จะมีปัจจัยในการถ่ายภาพมากกว่าภาพทั่วไป เนื่องจากสภาพแสงของวัตถุทางดาราศาสตร์ในห้วงลึก ที่มีแสงน้อยซึ่งส่งผลให้ภาพหนึ่งภาพต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บภาพซึ่งต่างจากการถ่ายภาพวัตถุอื่นๆ ภาพบางภาพอาจจะต้องใช้เวลานานมากในการถ่าย แต่ในปัจจุบันการถ่ายภาพหรือศึกษาวัตถุทางดาราศาสตร์จะมีปัจจัยในการถ่ายภาพมากกว่าภาพทั่วไป เนื่องจากสภาพแสงของวัตถุทางดาราศาสตร์ในห้วงลึก ที่มีแสงน้อยซึ่งส่งผลให้ภาพหนึ่งภาพต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเก็บภาพซึ่งต่างจากการถ่ายภาพวัตถุอื่นๆ ภาพบางภาพอาจจะต้องใช้เวลานานมากในการถ่าย แต่ตลอดเวลาโลกจะมีการหมุนทำให้ดวงดาวเคลื่อนที่ไปตามทรงกลมท้องฟ้า แต่กล้องที่เราตั้งไว้อยู่ ณ ตำแหน่งเดิมทำให้เราจึงต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยปรับแต่งกล้องให้ชี้ไปทางวัตถุ กลุ่มดาว ที่ต้องการถ่ายหรือต้องการศึกษาจำเป็นต้องใช้ ขากล้องตามดาว ในการหมุนตามการหมุนของโลกเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการแต่ ขากล้องตามดาว แบบปกติมีราคาแพงและใช้งานได้ยากเนื่องจากต้องไปตั้งที่ดาวเหนือก่อนที่จะเริ่มตามดาวทำให้ยากต่อการใช้งานสำหรับนักดาราศาสตร์มือใหม่และช่างภาพที่ต้องการจะเก็บภาพวัตถุทางดาราศาสตร์ทำให้พวกเราคิดที่จะเริ่มประดิษฐ์ ขากล้องตามดาว ที่สามารถติดกับกล้อง DSLR ที่สามารถใช้งานได้สะดวก โดยใช้งบประมาณที่ไม่มากพอจับต้องได้ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ Star Tracking Camera ที่มีราคาแพง