ชุดเสริมแรงรุ่นที่1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิกานต์ กริชจนรัช, จีรพจน์ วุฒิประพันธ์​, กรณ์ สุรพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริน ภุมรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ในปัจจุปันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ในอนาคตมีคนวัยทำงานลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างชุดเกราะเสริมแรง ซึ่งทำมาจากโครงอลูมิเนียม ขับเคลื่อนด้วยกระบอกลม มอเตอร์ และแบตเตอรี่ ด้วยการตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของแขนและขา เพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางร่างกายและป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ผู้จัดทำเชื่อมั่นว่า หากผู้สูงอายุและผู้พิการมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นแล้ว ย่อมมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศด้วย