เพิ่มประสิทธิภาพแอร์รักษ์โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรกานต์ กองทองนอก, อนัญญา จันทร์กลิ่น, ชลธิชา เมืองเเทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชำนาญ เพริดพราว, วิฑูรย์ พลแสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการสภาพปัญหาอากาศร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นทุกวัน และเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันยังมีสารที่ส่งผลต่อโอโซนที่ทำให้เกิดช่องโหว่ของชั้นบรรยากาศอยู่บ้าง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังมีการร่วมมือระหว่างประเทศในการยุติให้ผลิตน้ำยาแอร์ดังกล่าว จนได้มีการพัฒนาให้มีน้ำยาแอร์ที่ไม่ส่งผลต่อการทำลายชั้นบรรยากาศแต่ก็ยังคงเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนอยู่ดี

ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงได้เพื่อศึกษาและออกแบบระบบทำความเย็นโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริค เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแอร์รักษ์โลก โดยระบบเทอร์โมอิเล็กทริค ค่าเสถียรภาพ อุณหภูมิ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ เพื่อให้มีเครื่องปรับอากาศที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโลก รวมทั้งยังช่วยในการประหยัดพลังงาน และมีอุณหภูมิภายนอกห้องที่เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง