ระบบแผ่นกรองแบคทีเรียจากเส้นใยข้าวโพดด้วยอนุภาคเงินนาโนไฮบริดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพันธ์ กี, จิรัฎฐ์ ธีรโรจนวงศ์, กรวัชร นบนอบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้สภาพของอากาศสำหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยเรื่อยโดยปัจจัยหลักที่สำคัญมาจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาปลาเผาขยะหรือเศษเขม่าควันไฟจากภาคอุตสาหกรรม จึงทำให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้รับฝุ่นเล็กๆซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและมีผลต่อการสะสมภายในร่างกายระยะยาว ซึ่งฝุ่นพีเอ็ม 2.5 นี้มีขนาดเล็กมากที่สามารถผ่านหน้ากากกรองอากาศที่มีขายตามตลาดทั่วไปได้อย่างง่ายจึงทำให้ในหลายหน่วยงานมีการพัฒนาวัตถุสังเคราะห์เพื่อใช้ในการทำตัวกรองขึ้นมาหลายแบบ โดยเฉพาะตัวกลางที่ใช้เส้นใยซึ่งสามารถนำเส้นใยธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าให้มีสมบัติในการกรองฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และยังพัฒนาช่วยป้องกันแบคทีเรียรวมถึงกระทั่งกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ทางกลุ่มโครงงานจึงได้เล็งเห็นการนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้เทคโนโลยีทางด้านนาโน โดยได้มีการออกแบบพัฒนาตัวกรองจากเส้นใยเปลือกข้าวโพดและเพิ่มคุณสมบัติให้มีความสามารถในการป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นและเพิ่มอายุการใช้งานนาน โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากอนุภาคเงินนาโนประสานด้วยอนุภาคไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของแผ่นกรองอากาศสำหรับการผลิตหน้ากากสุขภาพสำหรับการป้องกันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และการเติบโตของแบคทีเรีย