วัสดุกนักระเเทกสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญชย์ กาฬพันธุ์, พันศักดิ์ สุขศีล, ธีรภัทร เงาศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สัตตพร สัตยวินิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด - 19 กำลังระบาดอยู่อย่างแพร่หลาย ทำให้การซื้อขายของตามตลาดและห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ยาก ทำให้ปัจจุบันการซื้อของออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชากรสามารถกระทำได้อย่างสะดวกสบายเช่น การสั่งซื้อเสื้อผ้า ซื้อของใช้ต่างๆ เป็นต้น โดยการที่ประชากรสั่งซื้อของออนไลน์จะจัดส่งเป็นกล่องพัสดุและมีพลาสติกกันกระแทกตามกล่องพัสดุต่างๆซึ่งพลาสติกเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างขยะเพราะสามารถย่อยสลายได้ช้าจึงทำให้ขยะบนโลกเพิ่มมากขึ้นไป จากปัญหาต่างๆที่ทางผู้จัดทำได้กล่าวมาทั้งหมด ทำให้ทางกลุ่มผู้จัดทำได้คิดค้นที่จะประดิษย์วัสดุกันกระเเทกสังเคราะห์เพื่อการลดระยะเวลาการย่อยสลายของพลาสติก