การหามวลของดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่โดยใช้วิธีการวัดแสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริเดช บุบผามณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวฤกษ์ที่เราเห็นประจำนั้นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพียงดาวฤกษ์ที่อยู่เดี่ยวๆแบบดวงอาทิตย์ จากการศึกษาของนักดาราศาสตร์พบว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่มากกว่าครึ่ง ไม่ได้อยู่เป็นดาวเดี่ยวแบบดวงอาทิตย์ แต่เป็นระบบดาวคู่ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ 2 ดวงหรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงร่วมกัน และโคจรรอบจุดศูนย์กลางมวลร่วมกัน โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดาวฤกษ์ 2 ดวงในระบบดาวคู่นี้ โดยศึกษาจากการใช้วิธีการวัดแสง(photometry) เพื่อหาความสว่างปรากฏเปรียบเทียบกับดาวอ้างอิงและสร้างกราฟแสง (Light Curve) เพื่อหามวลของดาวฤกษ์ในระบบดาวคู่นี้ ซึ่งมวลรวมของดาวฤกษ์นั้นสามารถอธิบายถึงลำดับวิวัฒนาการ รวมถึงคุณสมบัติอื่นของดาวฤกษ์ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง การหมุน การเคลื่อนที่ และอุณหภูมิ ที่ถูกกำหนดจากประวัติการวิวัฒนาการ