หุ่นยนต์เพื่อการค้นหาผู้รอดชีวิตโดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดร่วมกับโมดูลกล้องและรายงานข้อมูลตำแหน่งรวมทั้งสัญญาณชีพไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยกร ธารพานิช, ธีร์ เมธีพิทักษ์ธรรม, ฐกฤต วงศ์เจริญแสงสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ตาปนานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้สูญหายเนื่องจากภัยพิบัติมากมายเนื่องมาจากถูกซากของสิ่งก่อสร้างทับ หรือไม่สามารถหาทางออกจากสถานพักอาศัยได้ทัน จึงต้องมีการคิดระบบที่สามารถระบุตำแหน่งของเหยื่อที่ยังรอดชีวิตอยู่โดยที่ไม่สามารถออกมาจากซากนั้นได้ และผู้ที่เสียชีวิตเพื่อนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อยู่

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นระบบหุ่นยนต์เพื่อการค้นหาผู้รอดชีวิตโดยใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรดและรายงานข้อมูลตำแหน่งรวมทั้งสัญญาณชีพไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยขึ้นมา เมื่อมีการตรวจจับพบสัญญาณชีพ จะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังรอดชีวิตได้รวดเร็วขึ้น เพราะจะไม่สับสนกับผู้เสียชีวิต