สเปรย์ยั้บยั้งแบคทีเรีย Streptococcus mutans จากสารสกัดรางจืดและชะพลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสนา แสงสุข, เสฎฐวุฒิ เทียบรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงนภา สมพงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปรย์ที่มาจากสารสกัดรางจืดและใบพลูที่มีคุณสมบัติในการถอนพิษต่างๆเช่น พิษไข้ อาการเมาค้าง และอาการเกี่ยวกับพิษอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้มาจากรางจืด และช้าพลูก็มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรียในช่องปาก เช่น Streptococcus mutans เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรรางจืดและชะพลูในรูปแบบสเปรย์สําหรับช่องปากที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย