สารเคลือบไม้หน่วงไฟจากเมล็ดลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา นิสกุล, โชติกา โชติกันตะ, ชินกฤต คล้ายบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ตรา ไกรนรา, อัญญาพร สุคนธพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้เป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างที่มาจากธรรมชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยไม้สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างบ้านหรืออาคารไม่ว่าจะเป็นการเสริมโครงสร้างหรือในส่วนของหลังคา แต่ในการใช้งานไม้นั้นต้องมีการเตรียมไม้และรักษาเนื้อไม้โดยใช้แลคเกอร์ในการทาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้และให้ความเงางามแก่ผิวไม้ ไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบต่างๆในบ้านล้วนแต่เป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่าย ซึ่งแลคเกอร์ไม่สามารถทนต่อการเกิดอัคคีภัยได้ ซึ่งปัญหาอัคคีภัยเป็นปัญหาที่พบมากโดยในแต่ละปีอัตราการเกิดอัคคีภัยในประเทศไทยจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2532-2560 หรือกว่า 30 ปีมานี้ ประเทศไทยมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นมากกว่า 58,000 ครั้ง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวจะแห้งแล้งมีความชื้นและลมกระโชกแรงจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติจะทำให้เกิดไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว และยากที่จะควบคุมจากสภาพอากาศที่เป็นใจต่อการเกิดอัคคีภัย ในขณะเดียวกันไม้สามารถเกิดเชื้อราเมื่ออากาศชื้น คณะผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาสารเคลือบไม้ที่มีคุณสมบัติในการหน่วงไฟและยับยั้งเชื้อราในไม้จากเมล็ดลำไย โดยผสมโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตและไคโตซานเนื่องจากโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตเป็นสารประกอบที่ไม่มีธาตุฮาโลเจนเป็นองค์ประกอบประเภทฟอสฟอรัสและไนโตรเจนมีคุณสมบัติในการหน่วงไฟ ไคโตซานมีคุณสมบัติในการช่วยให้สารยึดเกาะและจับตัวกันได้ง่ายอีกทั้งยังช่วยคงรูปของสารไม่ให้เสื่อมสภาพได้ง่าย นาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อราและโรคที่เกิดในพืช และใช้เมล็ดลำไยสกัดสารจาก wax ใช้เป็นสารเลือบให้ความเงางามแก่ไม้ ได้ศึกษาทั้งหมด 4 การทดลอง ดังนี้

ในการทดลองที่ 1 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการนำกลูตาอัลดีไฮด์และกรดบอริกเปรียบเทียบกับไคโตซานละลายในกรดอะซิติก จากนั้นนำสารละลายที่ได้มาผสมกับไคโตซานที่ละลายในอะซิติกให้เข้ากันและเติมสารละลายโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟตลงไปในสารที่ได้จากการผสม นำไปทาบนไม้กระดาน และทดสอบการหน่วงไฟ

การทดลองที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของนาโนซิงค์ออกไซด์ละลายในกรดอะซิติก ต่อมานำเชื้อราที่อยู่ในไม้เขี่ยลงไปในไม้กระดานที่เคลือบสารละลายนาโนซิงค์ออกไซด์ ทดสอบการยับยั้งเชื้อรา

การทดลองที่ 3 สกัด wax จากโดยใช้เบนซีนเป็นตัวทำละลายในอัตราส่วน 1:1 เพื่อนำ wax ที่ได้ไปทาลงบนไม้กระดานเพื่อเพิ่มสีและความแวววาวของไม้

การทดลองที่ 4 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารที่ได้จากทั้ง 3 การทดลอง มาผสมรวมกันและทาเคลือบลงบนไม้กระดาษเพื่อทดสอบประสิทธิภาพทั้งหมด