การยับยั้งเชื้อรา Microsporum canis ในเสือผ้าด้วยผลิตภัณฑ์สารสกัดอัลลิซินจากกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร โคกสี, ณัฐธีรา จันทจร, ศิรินภา บุบผาสวย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิยะดา สิริอมตธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคกลากที่ผิวหนัง(Microsporum canis) เป็นโรคที่พบได้มากในบริเวณที่มีสภาพพื้นที่ร้อนชื้น เชื้อราMicrosporum canisเป็นสปอร์เล็กๆ ที่มีความคงทนและสามารถอยู่รอดบนผิวหนังของมนุษย์ ในพื้นดิน หรือตามสิ่งของต่างๆ ได้เป็นเวลาหลายเดือน และยังเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างเช่นในประเทศไทย จึงเกิดการแพร่กระจายได้ง่าย โดยสามารถติดจากคนและสัตว์ด้วยการสัมผัส การจับสิ่งของที่มักมีเชื้อรานี้เกาะอยู่ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว หวี และแปรงสีฟัน กลุ่มผู้จัดทำจึงเกิดความตระหนักถึง การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนเรา ที่ต้องออกไปข้างนอกแล้วเดินชนเดินเบียดผู้คนมากมาย การเล่นกับสัตว์ แม้กระทั้งการที่มีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเกิดเป็นโรค ซึ่งเมื่อเรานำเสื้อผ้าของเราไปซักนั้นก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเชื้อราMicrosporum canis จะตายไปขณะที่ซักหรือไม่ ผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะแช่ผ้าก่อนซักด้วยสารอัลลิซินที่ได้จากการบดหรือสับกระเทียมซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราMicrosporum canis โดยให้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์คล้ายกับบาธบอมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน