การเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดอบเชย,เปลือกมะข้ามป้อมเพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับปัญหาช่องปาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชร ศรีเฉลิม, จงชนะ ขจัดโรคภัย, ณัฐสิทธิ์ ถาพรสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์, จุลินทิพย์ พุทธวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาบ้วนปากจากสารสะกัดอบเชย และเปลือกมะขามป้อม เพื่อหาว่าระหว่าง 2 ชนิด ชนิดไหนดีกว่ากัน ดีกว่าตรงส่วนไหน จะได้นำมาหาว่าตัวไหนที่ดีกว่าในการนำมาทำน้ำยาบ้วนปาก