หุ่นยนต์ส่งของเดลิเวอร์รี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพงศ์ ตั้งมหาสถิตกุล, อินทัช ถาวรพันธ์, ณัฐเจษฎ์ ฝอยทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อปี 2021 มูลค่าของหุ่นยนต์ส่งของในตลาดมีค่าประมาณ 211.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่จากการทำนายในหนังสือ Autonomous Delivery Robots Market Share, Size, Trends, Industry Analysis Report, By Product (Fully Autonomous Robots, Semi-Autonomous Robots); By Component (Hardware, Software); By End-Use; By Region; Segment Forecast, 2022 - 2029 โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2021 จะเห็นว่าในปี 2029 มูลค่าในตลาดของหุ่นยนต์ส่งของจะมีค่าพุ่งสูงขึ้นถึง 2111.3 ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 10 เท่าของมูลค่าเมื่อปี 2021 ซึ่งการที่มูลค่าของหุ่นยนต์สามารถพุ่งสูงขึ้นได้ 10 เท่าภายใน 8 ปี แสดงให้เห็นว่าความต้องการในการใช้งานนั้นก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน เนื่องจากมนุษย์ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ และปัญหาในการออกจากที่อยู่อาศัยในด้านต่างๆ เช่น โรคระบาด รังสี UV ความเข้มสูงจากดวงอาทิตย์ ความไม่ว่างจากการทำงาน หรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วย ที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องการที่จะออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อแม้แต่จะออกไปซื้ออาหาร ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงหุ่นยนต์ส่งของด้วย โดยการสร้างหุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมหรือแม้กระทั่งเคลื่อนที่ได้เอง เพื่อทำหน้าที่ออกไปรับหรือซื้อสินค้าแทนมนุษย์ ซึ่งในขณะนี้ก็มีหุ่นยนต์ที่ใช้งานจริงหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าในร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งหุ่นของ 7-11 ที่ได้พัฒนาตัวหุ่นยนต์บริการนอกสถานที่เพื่อใช้ในการส่งของออกมาแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงเนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการทดสอบเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้งานหุ่นยนต์ตัวนี้จะไม่ทำก่อให้เกิดอันตรายใดๆ

ทางคณะผู้ทำโครงงานได้เห็นถึงความเป็นจริงข้อนี้จึงมีความคิดที่จะพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการส่งของ ที่สามารถทำการฝึกฝนให้เดินทางบนเส้นทางที่กำหนดได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ชื่อว่า Raspberry Pi ในการประมวลผลภาพหรือที่เรียกว่า image processing เพื่อประมวลผลภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้จากกล้องแล้วนำมาใช้ในการอ้างอิงทิศทางของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ และนำหุ่นยนต์ตัวนี้มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังที่กล่าวไปข้างต้น และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไปในการใช้ในด้านอื่นๆอีกในอนาคต