การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและป้องกันศัตรูพืชของมะเขือเทศเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนาวลี ชัยสุภิธนรักษ์, ญาธิป ภูผิวผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ แพทย์จันลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและป้องกันศัตรูพืชของมะเขือเทศเชอรี่

มะเขือเทศเชอรี่ (Cherry Tomato) ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Lycopersicon esculentum เป็นพืชที่มีขนาดผลเล็กจิ๋วซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคผลสดทั้งผลหรือใส่ในสลัด มะเขือเทศเชอรี่มีสี ผลหลากหลาย ตั้งแต่ เหลือง แดง ม่วง ม่วงเข้มจนเกือบเป็นสีดํา รูปร่างผลแตกต่างกันเช่น กลม ยาวรีรูป ไข่ หัวใจ ลักษณะเด่นของมะเขือเทศเชอรี่ คือรสชาติหวานอมเปรี้ยว ผู้บริโภคนิยมมะเขือเทศเชอรี่ที่มีสีผลแดงจัด ผลยาวรีเนื้อมาก น้ำน้อย รสหวาน และเมื่อสังคมตื่นตัวบริโภคผักเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทําให้มะเขือเทศเชอรี่ซึ่งมีสารไลโคปีนที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ลดการเกิดโรคมะเร็งได้ ส่งผลให้เกิดความนิยมสูงในการบริโภคมะเขือเทศเชอรี่ (กรุง สีตะธนี, 2555)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ทดลองจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยรวมทั้งหาแนวทางป้องกันศัตรูพืชต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ อาทิ เช่น การศึกษาสูตรของดินชนิดต่างๆ กับการเพาะเมล็ดมะเขือเทศและการเจริญเติบโต การศึกษารูปแบบของการกระตุ้นการแตกยอด การศึกษาวิธีการป้องกันหอยทากในช่วงฤดูฝน การศึกษาวิธีการกำจัดเชื้อราสาเหตุของโรคราก โคนและใบเน่า ซึ่งคาดว่าเมื่อสามารถทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วจะได้แนวทางที่ส่งผลดีต่อเกษตรกรในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อไป

แผนการการทดลองออกแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ศึกษาชนิดของดินที่ส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศ

ตอนที่ 3 ศึกษาการปลิดยอดของมะเขือเทศที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของมะเขือเทศ

ตอนที่ 4 ศึกษาผลของสารสกัดจากวัชพืชต่อการป้องกันหอยทากกัดกินใบต้นมะเขือเทศ

ตอนที่ 5 ศึกษาสารสกัดจากวัชพืชที่ส่งผลต่อการกำจัดเชื้อราสาเหตุที่ทำให้ต้นมะเขือเทศเป็นโรค