แผงกั้นน้ำลดแรงกระแทก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาศร สิงห์คำโม, พรรณกร แก้วกันทา, กุลจิรา บุญทันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวมินทร์ วงค์ไชย, จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมักประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีจากข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนของประเทศในปี 2554 และ 2565 พบว่า ฤดูฝนเริ่มต้นเร็วกว่าปกติ เพราะปรากฏการณ์ลานีญา ส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงขึ้น แต่ “ไม่รุนแรงเท่าปี 2554” (กอนช.) โดยปริมาณฝนทั้งประเทศในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ย. สูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี ประมาณ 205 มิลลิเมตร คิดเป็น 16% แต่ยังต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 ประมาณ 92 มิลลิเมตร หรือคิดเป็น 6%

การแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาประชาชนหรือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส่วนใหญ่นิยมใช้กระสอบทรายในการกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมในตัวบ้าน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามการใช้กระสอบทรายนั้นหากใช้ในระยะเวลานานจะเกิดปัญหาทำให้วัสดุที่ทำกระสอบเกิดการเปื่อยยุ่ย ทรายที่บรรจุอยู่ภายในเกิดการทะลัก สร้างปัญหาขยะและการเก็บกวาดเมื่อระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนั้นปัญหาจากน้ำหนักของกระสอบทรายที่มีน้ำหนักมาก รวมทั้งการขนย้ายก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก คณะผู้จัดจึงสนใจที่จะสร้างแผงกั้นน้ำเพื่อทดแทนการใช้กระสอบทราย โดยออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก เก็บไว้ใช้ได้นานและราคาถูก อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ เนื่องจากแผงกั้นน้ำที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบันและมีจำหน่ายในท้องตลาดมีราคาต่อชิ้นค่อนข้างสูง ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งยังมีขนาดเล็กและรองรับแรงกระแทกของน้ำได้ไม่มาก จากที่กล่าวข้างต้นคณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรม MIEAIER แผงกั้นน้ำลดเเรงกระเเทกได้โดยใช้หลัก STEM ทั้ง 4 ด้าน คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยรูปแบบแผงกั้นน้ำที่พัฒนาใหม่จะมีส่วนผสมหลักคือ Plastic PLA ผสมกับน้ำยางพารา ใช้สาร Trichloroethylene ซึ่งมีอันตรายและก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ต่ำมาใช้ทดแทนสาร CHCl3 เป็นตัวทำละลาย ทำให้แผงกั้นน้ำที่ได้มีขนาดใหญ่กว่าแผงกั้นน้ำเดิม แต่น้ำหนักเบา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมีการเพิ่มการจัดเก็บแผงกั้นน้ำในรูปแบบกล่อง เแล้วทดสอบประสิทธิภาพของแผงกั้นน้ำที่ได้ด้วยการรับแรงดันน้ำ และความคงทน เพื่อสามารถนำไปใช้เพื่อทดแทนกระสอบทรายเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วม และทดแทนแผงกั้นน้ำเดิมทำหน้าที่เพียงแค่กั้นน้ำมีรูปแบบที่ตายตัวเพียงแบบเดียวอีกทั้งราคาค่อนข้างสูง