น้ำหมึกปากกาเน้นข้อความจากขมิ้นชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุรเชษฐ์ เผือกเนียร, เกียรติยศ องสารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนัสสา ปลอดภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปากกาเน้นข้อความส่วนใหญ่ มักมีสีที่เรืองแสงและมีสีสันสดใส สีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นในเรื่องอารมณ์ของมนุษย์ จะทำให้มนุษย์มีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นและจดจำมันได้มากขึ้น โดยสีแต่ละสีมีผลต่อการสังเกตของมนุษย์ โดยสีโทนร้อน จะกระตุ้นการตื่นตัวของมนุษย์ได้ดีกว่าสีโทนเย็น และสียังมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระตุ้นให้เกิดการจำในระยะเวลาที่นานขึ้น และความจำจากการสังเกตยังสามารถทำให้คนเราเปรียบเทียบสิ่งที่สนใจ และตัดทิ้งสิ่งที่สนใจน้อยกว่า เพื่อไม่ให้รบกวนความจำที่โดดเด่นกว่า

ในปัจจุบัน ปากกาเน้นข้อความมีจำนวนมากและมีหลากหลายรูปแบบ และมีสีสันต่างๆมากมาย แต่สีที่มีความนิยมเป็นส่วนมาก คือ สีเหลือง หรือสีของ pyranine-sovent green 7 ซี่งเป็นสีหลักของปากกาเน้นข้อความที่นิยมผลิตเป็นส่วนมาก โดยทั่วไปปากกาเน้นข้อความนั้น ไม่สามารถเติมน้ำหมึกได้ การเติมน้ำหมึกของปากกาเน้นข้อความจึงสะดวกกว่าการซื้อใหม่ โดยสีจากธรรมชาติที่สามารถทดแทนสีของน้ำหมึกสีเหลืองได้ ก็คือสีจากขมิ้นชัน ที่มีสีที่ใกล้เคียงกับ pyranine-sovent green 7 และเป็นพืชที่สามารถหาได้ง่าย จึงเหมาะสำหรับทดแทนน้ำหมึกปากกาเน้นข้อความ ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ ทำการทดลองนำขมิ้นชันมาทำเป็นหมึกปาก กาเน้นข้อความ ที่สามารถทดแทนสีเหลือง จากสาร pyranine-sovent green 7 ได้และมีคุณภาพของสีที่ใกล้เคียงกัน