นวมหมวกนิรภัยจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัช หวังอุดม, ชินกฤต คงนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งดาว อ้นชุม, ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและคนหนุ่มสาวทั่วโลกเสียชีวิตมากสุด ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด ซึ่งการสวมใส่หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย สามารถช่วยกันกระแทกให้กับศีรษะของผู้สวมใส่ เป็นผลให้สามารถลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ใช้งานท้องถนนให้น้อยลง โดยส่วนมากหมวกนิรภัยในท้องตลาดนั้น มีส่วนที่รองรับแรงกระแทกส่วนใหญ่ทำมาจาก Expandable Polystyrene (EPS) โดยวัสดุนี้สร้างมาจาก พอลิสไตรีน (polystyrene) ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแรงกระแทกซึ่งจะมีอายุการใช้งานค่อนข้างน้อย

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้ออกแบบและสร้างส่วนรองรับแรงกระแทกภายในหมวกนิรภัยจากยางพารา ซึ่งมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกได้จริง และ ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าวัสดุที่ใช้ในท้องตลาด อีกทั้งยังเป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย