ลิปสติกสีธรรมชาติจากสารสกัดเปลือกแก้วมังกร และไลโคปีนจากมะเขือเทศ ต้านอนุมูลอิสระ และปกป้องริมฝีปากจากรังสียูวี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล, เอื้ออารีย์ บอนสันเที๊ยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์