วัสดุกันกระแทกจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมสารสกัดหยาบจากข่าและผงกัมมันต์เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการขนส่งและเก็บรักษากล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทักษิณ แก้ววงษา, กรวรรณ อิงศรีวรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ วัสดุกันกระแทกจากผักตบชวาที่มีส่วนผสมสารสกัดหยาบจากข่าและผงกัมมันต์เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการขนส่งและเก็บรักษากล้วยหอมทอง เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศและเป็นที่นิยมของคนไทย แต่มีปัญหาด้านการขนส่งและการสุกเร็วเนื่องจากเป็นผลไม้ที่เกิดการช้ำง่าย เสี่ยงต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Colletotrichum sp. ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส และเป็นผลไม้ที่ปล่อยเอทิลีน ทำให้สุกเร็ว โครงงานนี้จึงต้องการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาวัสดุที่สามารถกันกระแทกพร้อมทั้งช่วยป้องกันเชื้อราและช่วยดูดเอทิลีน เพื่อใช้สำหรับการขนส่งและเก็บรักษากล้วยหอมทองที่ราคาถูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม