โต๊ะปิงปองช่วยเหลือผู้พิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารดา เอื้อวงษ์, ภิรกร ธนาจิตติสกุล, ปาลินี ผลประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล บัวอุไร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน ก็มักจะมีคนพิการอยู่ทุกที่ซึ่งอาจจะเกิดจากการพิการโดยกำเนิดหรืออาจจะพิการโดยอุบัติเหตุ ซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบาก ไม่สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวก หรือแม้กระทั้งในบางครั้งพวกเขาต้องการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งทำได้อย่างยากลำบาก ตลอดจนผู้พิการที่ต้องการจะฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ ในบางครั้งเขาก็ยังต้องให้คนอื่นช่วยเหลือพวกเขาเมื่อยามต้องการที่จะซ้อมกีฬา ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากยามที่ผู้ฝึกซ้อมต้องการจะฝึกซ้อมคนเดียว อาทิ กีฬาปิงปองสำหรับคนพิการทางแขน-ขา ไขสันหลังโปลิโอ

ทางเราจึงได้เล็งเห็นว่า หากเราได้เพิ่มนวัตกรรมการเล่นกีฬาปิงปองเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาปิงปองสำหรับคนพิการทางแขน-ขา ไขสันหลังโปลิโอ โดยจุดประสงค์เพื่อใช้การฝึกซ้อมให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเริ่มแรกตัวแป้นเป้าจะหยุดนิ่งเมื่อโดนเป้าแล้วจะมีการนับคะแนนเกิดขึ้นไปที่เว็บแอพพลิเคชั่น ส่วนตัวแป้นจะมีการเคลื่อนที่ไปมา เพื่อเพิ่มระดับความยากในการฝึกซ้อมยิงลูกปิงปองมากขึ้น และมีการเก็บลูกปิงปองอัตโนมัติ โดยจะมีตัวมอเตอร์คอยช่วยเก็บกวาดลูกปิงปองและนำลูกปิงปองเข้าไปในเครื่องยิงอัตโนมัติ และยังสามารถวัดแก็สเพื่อเพื่อดูความเหมาะสมของปริมาตรแก๊สคาร์บอนไดร์ออกไชด์ที่เหมาะสมกับนักกีฬาที่ต้องการฝึกซ้อม นอกจากนี้ ไม้ปิงปองของผู้ฝึกซ้อมจะสามารถสั่งให้ลูกปิงปองยิงมาหาตัวผู้ฝึกซ้อมได้โดยการกดสวิตซ์ที่ไม้ปิงปองเพื่อซ้อมรับลูกเสิร์ฟ และสามารถวัดอัตตราการเต้นหัวใจของผู้ฝึกซ้อมได้

โดยภาพรวมแล้วทางเราจะเน้นความสะดวกสบายในการฝึกซ้อมกีฬาปิงปองสำหรับคนพิการทางแขน-ขา ไขสันหลังโปลิโอ และหวังว่าจะทำให้ผู้ฝึกซ้อมกีฬาปิงปอง มีประสิทธิภาพในการเล่นปิงปองมากขึ้น