อุ่นอาหารด้วยปูนขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา เสนาสี, กฤตธีกานต์ อุดมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานเรื่องอุ่นอาหารด้วยปูนขาว จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆที่ยังไม่เคยถูกใช้ในประเทศไทยอย่างจริงๆจังๆมาก่อนให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รูจักเพิ่มมากขึ้น เพราะการอุ่นอาหารด้วยปูนขาวนั้นมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้เพียงไม่กี่อย่าง เพราะปรกติถ้าเราไม่ใช้ไมโครเวฟ ก็อาจจะต้องใช้เตาแก๊ส หรือหม้ออบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะยุ่งยากไปเสียหน่อยสำหรับบางคนที่ต้องอาศัยอยู่ในหอพักซึ่งอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร ทั้งยังเป็นการเปลืองค่าแก๊สและค่าไฟฟ้าอีกด้วย และในการอุ่นอาหารด้วยปูนขาวนั้นก็ง่ายเพียงนิดเดียวโดยการนำปูนขาวเทลงในกล่องตามปริมาณที่ต้องการแล้วจึงเติมน้ำตามแล้วจึงวางอาหารที่ต้องการอุ่นไว้ด้านบน ซึ่งเมื่อปูนขาวละลายน้ำแล้วจะคายความร้อนออกมาสูงถึง 100 องศาเซลเซียส