การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคของน้ำมันหอมระเหย เลมอน ลาเวนเดอร์ และเปปเปอร์มินต์ในเจลแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริญชัย บำรุงเมือง, พีรวัส เฉลิมพลประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเจลแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยในการกำจัดเชื้อ staphylococcus aureus