ระบบช่วยคัดกรองเครื่องแต่งกายและลักษณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อป้องกันคนหายหรือตามหาบุคคลในสถานที่ต่างๆระบบช่วยคัดกรองเครื่องแต่งกายและลักษณะเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อป้องกันคนหายหรือตามหาบุคคลในสถานที่ต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยาภรณ์ มาแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโยลีทางคอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างมาก และถ้าหากผู้ถึงปัจจัยที่ทำให้คอมพิวเตอร์เหล่านี้พัฒนาได้นั้นคงหนีไม่พ้นการมีปัญญาประดิษฐ์หรือกลุ่มโค้ดที่ทำงาน

ทั้งแบบไม่มีผู้สอน ( Supervised Learning ) และแบบไม่มีผู้สอน ( Unsupervised learning ) เมื่อเรากล่าวถึงปัญญาประดิษฐ์จะมีศาสตร์หนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นคือ

Machine Learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งก็จะมีศาสตร์แยกย่อยไปอีกแต่อยู่ภายใต้กรอบในการดำเนินการของการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นการเรียนรู้เชิงลึกที่มีทั้งการจำลองความคิด ความรับรู้ การเรียนรู้ เสมือนการสร้างระบบประสาทสำหรับการทำงานให้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่รวดเร็ว เราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning ทางผู้จัดทำได้เห็นปัญหาบุคคลสูญหายตามสถานที่ต่างๆจึงได้นำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจดจำสีของเสื้อผ้าเพื่อช่วยป้องกันและตามหาบุคคลสูญหายโดยจะทำงานร่วมกับภาพในกล้องวงจรปิดและโปรแกรม Google sheet