เครื่องให้อาหารกระต่ายเนื้ออัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร แสงบำรุง, พิพัทฒ์ เก้าเอี้ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนัส หมาดโซ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงกระต่ายเนื้อซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสมัยใหม่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มตัวช่วยในการเลี้ยงกระต่ายเนื้อสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่หรืออาจจะเป็นงานอดิเรก ที่จะคอยช่วยในเรื่องของเวลาและการควบคุมปริมาณอาหารของกระต่ายในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อความสมบูรณ์ของตัวกระต่ายเอง ตัวเครื่องได้มีฟังก์ชั่นการกำหนดเวลาให้อาหารอัตโนมัติและการแจ้งเตือนอาหารหมดผ่านทางไลน์ โดยจากการทดลองใช้ทรายแทนการใช้อาหารจริง และได้เปลี่ยนมาใช้อาหารจริงซึ่งตัวเก็บบรรจุอาหารสามารถบรรจุได้ประมาณ 1200-1300 กรัม