น้ำมันหอมระเหยจากใบแมงลักเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ E.coli เทียบกับยาปฎิชีวนะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวิศ คภะสุวรรณ, เพชรพนา จันชุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื้อ E.coli เป็นเชื้อที่หากได้รับเพียงเล็กน้อยก็อาจก่อให้เกิดอาการป่วยได้ ซึ่งโรคติดเชื้อ E.coli มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกเพศ ทุกวัย ทว่าบางกลุ่มอาจเสี่ยงติดเชื้อชนิดนี้ได้มากกว่าคนทั่วไป เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและผู้ที่รับประทานอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ โรคที่พบได้บ่อยคือ โรคท้องเสีย โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการต้านเชื้อดังกล่าว ซึ่งหากใช้ยามากเกินไปจนเชื้อพัฒนาให้สามารถต่อต้านด้วยตัวเองหรือเรียกว่าการดื้อยาของเชื้อโรคและในปัจจุบันพบว่ายาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาเริ่มมีการดื้อยามากขึ้น ทำให้การรักษานั้นยากมากยิ่งขึ้น

ต้นแมงลัก เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลักษณะเป็นใบเดี่ยว สีเขียว ออกตามกิ่งของต้นแมงลัก ใบเป็นทรงรี ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่มหรือโค้งมน ขอบใบเรียบ มีขนอ่อนปกคลุมทั่วใบ เนื่องจากต้นแมงลักเป็นพืชตระกูลเดียวกับกะเพราและโหระพา จึงมีสรรพคุณในการต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารอีกด้วย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้เห็นปัญหาตรงส่วนนี้จึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการทดสอบประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ E.coli ของน้ำมันหอมระเหยจากใบแมงลัก ซึ่งหาได้ง่ายและพบเห็นได้ทั่วไป

ว่ามีประสิทธิภาพมากพอที่จะทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่