สารสกัดจากใบกัญชาเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคสะเก็ดเงินในเเมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไรบีนา ยีหวังกอง, บัลกีส สลีมิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรอมละห์ มะสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคสะเก็ดเงินในแมว เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราและสามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ อาการของโรคขี้กลากแมว ได้แก่ มีอาการคัน เกิดสะเก็ดตามตัว หรือผื่นคันบริเวณผิวหนังทำให้ขนร่วงเป็นหย่อม ทำให้เกิดภาวะปวดแสบบริเวณผิวหนัง ทำให้เซลล์ผิวหนังถูกทำลายและสร้างอาการเป็นแผล เซลล์จับตัวกันบริเวณใต้ผิวหนัง ทำให้ผลัดเซลล์ผิวหนังเร็วกว่าปกติจึงเกิดการซ้อนทับของแผ่นผิว การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีการใช้สมุนไพรในการรักษา เช่น โป๊ยกั๊ก ใบพลู ตะไคร้ เป็นต้น ซึ่งพบว่ามีสารที่สำคัญ คือ Linalool และ Eugenol ซึ่งพบสารเหล่านี้ในใบกัญชา จะสามารถช่วยรักษาโรคสะเก็ดเงินในแมว ทางผู้จัดทำสนใจในการทำโครงงานเพื่อทดลองประสิทธิภาพในการรักษาโรคสะเก็ดเงินของสารสกัด Linalool ที่พบในใบกัญชาและเพื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร Linalool ในกัญชา โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้น คือ 1.สกัดสารในใบกัญชา 2.วิเคราะห์หาปริมาณ Linalool ในใบกัญชา 3.หาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราที่เกิดจากโรคสะเก็ดในแมว