ฮิญาบอนุภาคนานโนและสารสกัดจากพืชพื้นบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีดัร ดารากัย, นุรดีณา เปาะวี, นูรบานู นาวาฮาซัน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮานีฟะห์ เจ๊ะเต๊ะ, ซุกรียะห์ เด็นมานิ๊

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮิญาบ (Hijab) ผ้าคลุมศีรษะเป็นที่ใช้กันแพร่หลายในสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากเป็นอันดับ2ของโลก และเป็นสิ่งมี่ใช้สวมใส่กันในชีวิตประจำวัน ฮิญาบมีหลากหลายตามการใช้งาน เช่น ผ้าคลุมผืนใหญ่ปิดถึงข้อมือ ผ้าคลุมขนาดกลางปิดหน้าอก ผ้าคลุมพัน ผ้าคลุมเหลี่ยม เป็นต้น เรื่องจากขณะสวมใส่ในสภาวะอากาศร้อนชื้นก่อให้เกิดเหงื่อ การอับชื้น เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งกลไกที่นำมาใช้สามารถฆ่าเชื้อด้วยตนเอง ฆ่าเชื้อในขณะที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต ดังนั้นจึงได้ศึกษาการใช้อนุภาคเงินนาโนและสารสกัดจากพืช อาทิ กระเทียม กระเพรา มังคุด ยางพารา หอมใหญ่ ยอ กล้วย ส้มและขมิ้น เป็นต้น ยับยั้งเชื้อจากการใช้ฮิญาบระหว่างวัน โดยใช้กลไกการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนชีวภาพและฝังลงในเส้นใยผ้าพอลิเอสเตอร์/สแปนเด็กส์ พยว่าอนุภาคเงินนาโนที่ได้จากสารสกัดจากพืชมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อราในฮิญาบ