รถเข็นอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนทัต สินเจริญ, ธนทัต แซ่โค้ว, วรรธนะ แซ่ลี้

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิทธิภพ ทิมวิภาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Smart Electric Wheelchair เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือและช่วยลดต้นทุนพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนที่ โดยนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นโครงสร้างให้มีลักษณะเป็นวีลแชร์ไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนำมาจากแบตเตอรี่ขนาด 12 V 35 Ah 2 ลูก ซึ่งชาร์จโดยใช้ระบบไฟบ้าน และในส่วนที่สองเป็นพลังงานที่ใช้กับระบบการทำงานต่างๆ นำมาจากแบตเตอรี่ขนาด 12 V 1.2 Ah ซึ่งชาร์จโดยใช้ Solar Cell โดยการเคลื่อนที่สามารถสั่งการเคลื่อนที่ผ่านระบบ Bluetooth RC Controller หรือด้วยระบบการสั่งการด้วยเสียง ถ้ามีกรณีฉุกเฉินจากระบบการสั่งการด้วยเสียง จะมีปุ่ม SOS เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของ Smart Electric Wheelchair ทันที นอกจากนี้ได้มีการติดตั้ง TK-102 GPS/GSM/GPRS TRACKER MODULE เพื่อใช้ในการแจ้งพิกัดที่อยู่ของผู้ใช้วีลแชร์ให้แก่ผู้ดูแลทราบเพื่อติดตามได้