จักรยานSAFETYขี้โวยวาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรณภัส ทองสวัสดิ์, ภิญญาพัชญ์ มั่นคง, วรํญญา วงศ์อามีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุ ศรีกระกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุนบันการปั่นจักรยานเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้คนที่รักสุขภาพหรือผู้ที่ปั่นจักรยานเพื่อออกงานอีเว้นและงานกุศลต่างๆ ผู้ศึกษาจึงได้ประดิษฐ์คิดค้นโครงานที่ช่วยในการรักษาความปลอดภัยและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน โดยการใช้เเสงเเละเสียงเป็นตัวส่งสัญญาณเมื่อมีวัถตุอยู่ใกล้ ซึ่งตัวอุลต้าโซนิคจะส่งคลื่นความถี่เสียงออกมาตรวจจับและรับเข้ามาจากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล เมื่อเสร็จแล้วก็จะส่งคำสั่งไปยังหลอดไฟLEDและBuzzer Module (ลำโพงจิ๋ว)เพื่อส่งแสงและเสียงออกมาเตือนอันตรายแก่ผู้ใช้จักรยาน สำหรับหลบหลีกและเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น