นวัตกรรมเครื่องเก็บขยะและบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์IoT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เขมิกา ศรีพรวรรณ, สิริมา เจริญแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนของเรามีปัญหาขยะเกลื่อนกลาดตามสระน้ำในโรงเรียน เเละมีปัญหาน้ำเน่าเสีย ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งผู้จัดทำโครงงานได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ เเละได้จัดทำโครงงานเครื่องเก็บขยะเเละบำบัดน้ำเสียพลังงานเเสงอาทิตย์IoT เพื่อเเก้ไขปัญหาดังกล่าว ในส่วนของการทำงานของเครื่องที่ใช้สั่งการในการขับเคลื่อนของตัวเครื่อง จะควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่อไวไฟกับrelay เเละ node mcu อีกที อีกทั้งยังมีการติดตั้งใบพัดในส่วนที่ทำหน้าที่ขบเคลื่อน เเละส่วนที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียในสระน้ำ อีกทั้งด้านบนของตัวเครื่องเราจะติดเเผงโซลาร์เซลล์เพื่อเอาไว้ชาร์ตเเบตเตอร์รี่ที่ใช้เชื่อมต่อมอเตอร์เเต่ละตัว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า