บรรจุภัณฑ์ตัวดูดซับเอทีลินเพื่อชะลอการสุกของผลไม้โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกากกาเเฟเเละต้านเชื้อเเเบคทีเรียด้วยสารเเทนนิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ มิ่งทอง, พานทองแท้ ศรีทัศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ตัวดูดซับเอทีลินเพื่อชะลอการสุกของผลไม้โดยใช้ถ่านกัมมันต์จากกากกาเเฟเเละต้านเชื้อเเเบคทีเรียด้วยสารเเทนนิน เพื่อที่จะสามารถเก็บผลไม้ได้นาน ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ชอบรับประทานผลไม้