การศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวเหนียวขาวและแป้งข้าวเหนียวดำที่เหมาะสมต่อการทำขนมโมจิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชนันทน์ หาญกล้า, นภัส พิทักษ์ดวงกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์รพีณัชชาช์ ไชยปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมโมจิในปัจจุบันทำมาจากแป้งข้าวเหนียวขาวซึ่งให้พลังงาน​ 347 กิโลแคลลอรี่​ มีประโยชน์คือช่วยขับลมในร่างกาย​ ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต​ ขนมโมจินั้นสามารถทานให้อิ่มได้เลย​ แต่หากทานในปริมาณมากเกินไปก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนและกระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารทำงานหนักขึ้น​ โดยแป้งข้าวเหนียวมีอยู่​ 2​ ชนิด​ คือ​ แป้งข้าวเหนียวขาวและแป้งข้าวเหนียวดำ​ โดยแป้งข้าวเหนียวดำให้พลังงาน​ 364 กิโลแคลลอรี่​ มีประโยชน์คือ​ ช่วยสร้างวิลไลในลำไส้เล็กทำให้มีการดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น​ ร่างกายก็จะเจริญเติบโตมากขึ้น​ ดังนั้นกลุ่มของผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจนำแป้งทั้ง​ 2​ ชนิด​ มาทำขนมโมจิโดยหาอัตราส่วนที่เหมาะในการทำขนมโมจิ​ และคุณสมบัติของขนมโมจิยังคงเหมือนเดิม