การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร oxybenzone โดยการวัดความเข้มสีของการเกิดสารเชิงซ้อนกับคอปเปอร์ไอออน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาปนา อาจหาญ, จิรายุ หงส์อมตะ, ธาม สันติลินนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์ศักดิ์ ขุนรักษา, ดวงแข ศรีคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครีมกันแดดที่เราใช้ทุกวันนี้บางชนิดมีสาร oxybenzone ผสมอยู่ โดยจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเผยให้ ทราบว่า มหาสมุทรและชีวิตในท้องทะเลอันล้ำค่าของเรากำลังถูกทำร้ายและถูกทำลายจากสารเคมีสองชนิด นี้ เนื่องจากสารเหล่านี้ไปทำลายดีเอ็นเอของปะการังและส่งผลต่อการสืบพันธุ์ หากมีการขยายพันธ์ก็มักจะ ไม่แข็งแรงหรืออ่อนแอและมักเกิดการกลายพันธุ์ ทำให้ปะการังอ่อนผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตมากเกินไป จนปิดกั้นโครงสร้างภายในของตัวมันเองและทำให้ปะการังตายในที่สุด และนอกจากนี้ยังทำให้ปะการังอ่อน เปลี่ยนรูปและไม่เคลื่อนไหว หากสะสมมากๆอาจทำให้ปะการังสูญพันธุ์ได้ส่งผลต่อระบบนิเวศโดยตรงซึ่งปัจจุบันการตรวจวัดปริมาณของสาร oxybenzone นิยมใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย HPLC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูง และมีวิธีการใช้งานที่ซับซ้อน รวมไปถึงตัวเครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถพกพาไปที่แหล่งน้ำตัวอย่างได้ ต่างจากการวัดด้วย spectrophotometer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถ ใช้ในภาคสนามได้ พกพาสะดวก และยังมีราคาไม่สูงเทียบเท่า HPLC อีกด้วย

โครงงานนี้มีแนวคิดในการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ oxybenzone ในสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคนิค UV-Vis spectroscopy เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจวัด ปริมาณ oxybenzone ได้อย่างสะดวกมากขึ้นมากขึ้น โดยอาศัยการเกิดสารเชิงซ้อนระหว่าง oxybenzone กับ cu2+ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถ พัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นชุดตรวจใช้ในการตรวจวัดเชิงภาคสนามลงไปในพื้นที่จริงและสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา