ยูนิตแชทบอท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สหรัฐ สุวรรณวงค์, ธนวรรธน์ รวีพัชร์วราธร, ณภัทร สมจารี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสังคมไทยปัจจุบันมีปัญหาการกลั่นแกล้ง(Bully)เป็น

จำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด การแก้ไขและการให้คำปรึกษาจึงจำเป็นอย่างมาก พวกเรานี้เล็งเห็นปัญหานี้จึงมี

แนวคิดที่จะสร้างสร้างแชทบอทที่มีชื่อว่า “Unit” ตัวแทนของรุ่นพี่ที่เคยผ่านและรับมือกับ”Cyber bully” มา

ก่อน “Unit” จะเป็น Chatbot บนแพลตฟอร์ม Line Application โดยจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่คอยคุยเล่น รับฟัง

ปัญหาและคอยให้คำปรึกษาต่างๆ เพียง Scan QR code เราก็จะเป็นเพื่อนกันและคอยช่วยกันไปตลอด