ปริมาณวิตามินซีด้วยการไทเทรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิตา ทองนำ, ชลลดา ธัญถาวร, ศิรวุฒิ เจริญพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องในปัจจุบันนี้มีการบริโภคสารอาหารจำพวกวิตามินกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินซี(vitamin C)เพื่อเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพในด้านผิวพรรณที่นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารเสริม การบริโภคผัก ผลไม้ที่มีวิตามีซีสูง และน้ำผลไม้ที่นิยมกันมากในปัจจุบันนี้ ทางกลุ่มเราจึงได้เล็งเห็นว่าในน้ำผลไม้ที่เรานิยมบริโภคกันนั้นจะมีปริมาณวิตามินซีมากเพียงใดโดยการใช้วิธีการไทเทรตเพื่อใช้ในการศึกษาหาปริมาณ