การพัฒนาลายผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิมา แสงอุบล, ปานวาด คะบูชา, นภสร ถิ่นนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าไหมไทย เป็นภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ มีความวิจิตรและประณีตงดงาม เป็นที่เลื่องลือของผู้บริโภคทั่วโลก โดยผ้าไหมในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้ทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาเกี่ยวกับลายผ้าไหมจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีความละเอียด เนื้อผ้ามันวาวซักแล้วสีไม่ตก ไม่ซีด เมื่อนำไปตัดเย็บเสื้อผ้า ตะเข็บจะไม่แตกง่าย มีความพิถีพิถัน ดังคำขวัญประจำจังหวัดคือ “ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีการเริ่มต้นระบาดมาจากอู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งสถานการณ์โรคระบาดนี้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดรายได้และไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมได้ตามปกติ รวมไปถึงตามโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าก็ต้องหยุดตัวลง ส่งผลต่อเนื่องให้ประชาชนขาดรายได้ กลุ่มสมาชิกโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ขาดรายได้หลัก และสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และใช้เวลาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนาน ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไทยก็จะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

จากปัญหาดังกล่าวทางคณะผู้จัดทำจึงได้รวมแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพีชคณิตบูลีน และวิธีเก็บลายผ้าไหมในรูปแบบของเมทริกซ์ จึงเห็นความเป็นไปได้ว่าหากเราหยิบยกผ้าไหมมาเก็บไว้ในรูปแบบของเมทริกซ์นอกจากจะเก็บรักษาลายผ้าไหมไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ง่ายต่อการนำเอามาศึกษาและพัฒนาต่อนั้น ยังสามารถสร้างสรรค์ลายของผ้าไหมขึ้นมาใหม่ โดยที่ยังสามารถคงเอกลักษณ์ของลายเดิมเอาไว้ได้ อีกทั้งลายใหม่ที่เกิดขึ้นยังเป็นการตีตลาดโลกในยุคสมัยใหม่และคนรุ่นใหม่ยังสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งทำให้เกิดการสืบสานได้ง่ายขึ้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะจัดทำโครงงานการพัฒนาลายผ้าไหมพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ทฤษฎีพีชคณิตบูลีน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเพื่อผลประโยชน์ในระยะยาวที่จะเป็นแนวทางให้เยาวชนหรือผู้ที่สนใจในภายภาคหน้าได้นำมาศึกษาเพิ่มเติม