ชุดควบการปิดแอร์ พัดลม พร้อมเปิดหน้าต่างอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร นนบัณดิษฐ, อมร คำถา, นิติกร อนันตะบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิชัย ยางธิสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากกิจกรรม Earth Hour: Go Beyond the Hour 2011 ปิดไฟ 1 ชั่วโมงในคืนวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา เวลา 20.30-21.30 น.สามารลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1,474 ตัน รวมมูลค่าค่าไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 7.6 ล้านบาท ทำให้เห็นว่าการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียง 1-2 ชั่วโมงทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าและดลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้มาก จึงได้จัดทำโครงงานชุดควบคุมการปิดแอร์ พัดลม พร้อมเปิดหน้าต่าง เนื่องจากจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพอากาศร้อนในกลางวันและจะเย็นในตอนกลางคนโดยเฉพาะช่วงใกล้สว่าง ทำให้ชาวบ้านบางส่วนต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปิดแอร์ พัดลมพร้อมเปิดหน้าต่างๆในช่วงเวลาประมาณ 3- 4 นาฬิกา เพราะช่วงเวลาดังกล่าวอุณหภูมิภายนอกห้องนอนลดต่ำลงเท่ากับในห้องนอนที่ติดแอร์ ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องลุกมาปิดพัดลมในช่วงเวลาดังกล่าว แต่บางคนต้องการลุกมาปิดในเวลาดังกล่าวแต่ทำไม่ได้เนื่องจากช่วงเวลาที่กำลังนอนสบาย ขี้เกียจลุก ก็เลยต้องใช้แอร์ หรือนอนตากพัดลมไปจนเช้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างไร้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอ จากการนอนตากแอร์หรือพัดลมในช่วงอากาศเย็นเป็นเวลานาน

ดังนั้นชุดควบคุมการปิดแอร์ พัดลมพร้อมเปิดหน้าต่างจึงเป็นชุดที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งชุดดังกล่าวได้ออกแบบมาโดยใช้ชุดไมโครคอนโทลเลอร์ ซึ่งมีระบบสั่งปิดแอร์ พัดลม พร้อมเปิดหน้าต่าง ในการนี้จึงได้เปลี่ยนการควบคุมจากไมโครคอลโทลเลอร์มาเป็น บอร์ด KidBright โดยมีหลักการทำงานดังนี้ เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายนอกลดลงถึงระดับที่กำหนด ชุดตรวจจับอุณหภูมิภายนอกจะส่งสัญญาณไปยังบอร์ด KidBright หลังจากนั้นจะส่งสัญญาณไปควบคุมการปิดแอร์ และขณะเดียวกันจะส่งสัญญาณไปเปิดหน้าต่าง ซึ่งควบคุมโดยมอเตอร์ และระบบยังมีระบบควบคุมให้อุปกรณ์ดังกล่าวหยุดการทำงานเมื่อฝนตกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนกระเด็นเข้าห้องนอน ซึ่งถ้าทุกบ้านได้ใช้ชุดควบคุมการปิดแอร์ พัดลมพร้อมเปิดหน้าต่างจะทำให้ประเทศไทยประหยัดไฟฟ้าได้วันละ 2 – 3 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ลดการใช้ไฟฟ้า