ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรดนัย สมฤทธิ์, วสุพล ปวงคำมา, เดโชชัย ใจปัญธิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญวน ศรีชัยคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ Car Security System(CSS)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันข่าวในหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ มักจะเจอเหตุการณ์คนเสียชีวิตในรถเนื่องจากหลายสภาวะ เช่น เด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถเสียชีวิตเนื่องจากทนความร้อนจัดไม่ไหวและขาดออกซิเจนหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตขณะนอนหลับในรถเนื่องจากท่อไอเสียของรถมีเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์รั่วเข้ามาทางช่องต่างๆของรถ จากการติดตามข่าวการเสียชีวิตในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการลืมเด็กไว้ในรถหรือผู้ใหญ่ที่มักหลับในรถกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้จึงได้คิดค้นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยในรถ (Car Security System) ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถ

2.เพื่อป้องกันอันตรายจากเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถที่สูงเกินกำหนด

กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มผู้ใช้งาน

รถโดยสารรับ-ส่งนักเรียน หรือผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์เเละหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้เบื้องต้น

เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว,เซนเซอร์วัดเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์,เซนเซอร์อินฟราเรด หลักการทำงานระบบจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่เพื่อตรวจสอบว่ารถวิ่งหรือจอดอยู่ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบว่ามีคนอยู่ในรถหรือไม่ เซนเซอร์วัดเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เพื่อตรวจจับว่ามีปริมาณของเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่เเละเซนเซอร์อินฟราเรดเพื่อตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่หรือเปิดอยู่ ถ้ารถไม่มีการเคลื่อนที่ ประตูปิดและ มีการเคลื่อนไหวภายในรถ นานเกินกว่าที่กำหนด จะส่งเตือนสัญญาณเสียง,ไฟฉุกเฉินและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังคนขับรถ ถ้าปริมาณแก็สคาร์บอนมอนอกไซด์มีมากกว่าที่กำหนดและมีการเคลื่อนไหวในรถจะมีเสียงเตือนภัยภายในรถ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่ติดอยู่ในรถ 2.สามารถป้องกันอันตรายจากเเก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในรถที่สูงเกินกำหนด

จุดเด่นของโครงงาน

1.ป้องกันการเสียชีวิตของคนที่อยู่ภายในรถ

2.สามารถควบคุมและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(IoT)