ผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์แก้ปัญหาผมหงอกจากการสกัดเห็ดหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาวดี ชูลิขิต, กัณฐิกา คำเครื่อง, ดวงฤทัย ดวนใหญ่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัญหาผมหงอก เป็นปัญหากวนใจที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คนในปัจจุบัน เพราะนอกจากเส้นผมจะเป็นอวัยวะที่ปกคลุมหนังศีรษะแล้ว ก็ยังเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่ผู้คนให้ความสำคัญ ซึ่งปัญหาผมหงอกเกิดจากการที่มีเม็ดสีเมลานินน้อย หากจะแก้ปัญหานี้ร่างกายควรได้รับทองแดง ทองแดงมีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดสีเมลานินในร่างกาย ทำให้สีผมตามธรรมชาติเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ทรีตเมนต์แก้ปัญหาผมหงอกจากการสกัดเห็ดหอม เนื่องจากในเห็ดหอม หรือ ชิตาเกะ ก็มีทองแดงซึ่งช่วยเพิ่มเม็ดสีเมลานินในเส้นผม ทำให้เส้นผมเข้มขึ้นและยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาผมหงอกอีกด้วย